अनलाईन
उजुरी

मधेशी आयोग

Madheshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

सि.न. घटना मिति शीर्षक डाउनलोड
1

2080-05-19

शुभकामना (मिति २०८०।५।२१)
2

2080-03-27

राज्यको मुल प्रवाहमा मधेशी समुदायको पहुँच अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९
3

2080-02-05

अपिल (२०८० जेठ ५ गते)
4

2079-12-20

सूचनाको हक २०७९ कार्तिक देखि पुस सम्म
5

2079-08-21

आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
6

2079-04-12

नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८
7

2079-01-22

सूचनाको हक २०७८ चैत्र सम्म
8

2078-12-15

नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८
9

2078-12-02

फागु/होली पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना
10

2078-09-20

जातको थर उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा
11

2078-07-30

सूचनाको हक २०७८ श्रावण-असोज
12

2078-04-15

सूचनाको हक २०७८ बैशाख-असार
13

2077-12-15

फागु/होली पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना
14

2077-12-04

सवारी साधन बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
15

2077-10-18

जातको थर उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
16

2077-10-18

दररेट स्वीकृतीको जानकारी सम्बन्धमा
17

2077-10-07

सूचना
18

2077-05-26

आयोग