अनलाईन
उजुरी

मधेशी आयोग

Madheshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

सि.न. नाम पद फोटो
1 डा. विजय कुमार दत्त माननीय अध्यक्ष image description
2 जीवछ साह माननीय सदस्य image description
3 रेणु देवी साह माननीय सदस्य image description
4 विजय कुमार गुप्ता माननीय सदस्य image description
5 धर्मेन्द्र कुमार मिश्र सचिव image description
6 भुवन बहादुर कार्की प्रवक्ता image description
7 सविता डंगोल उप-सचिव image description
8 रमेश कुमार दास सूचना अधिकारी image description
9 विन्दु देवी शर्मा शाखा अधिकृत image description
10 कृष्ण प्रसाद तिमिल्सेना लेखापाल image description
11 मदन नारायण मल्लिक नायब सुब्बा image description
12 सुन्दर प्रसाद निरौला नायब सुब्बा image description
13 ललित कुमार साह नायब सुब्बा image description