अनलाईन
उजुरी

मधेशी आयोग

Madheshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

सि.न. नाम पद फोटो
1 डा. विजय कुमार दत्त माननीय अध्यक्ष image description
2 जीवछ साह माननीय सदस्य image description
3 रेणु देवी साह माननीय सदस्य image description
4 विजय कुमार गुप्ता माननीय सदस्य image description
5 आभा कुमारी सिंह माननीय सदस्य image description
6 रुद्र प्रसाद लामिछाने सचिव image description
7 सविता डंगोल उप-सचिव image description
8 रमेश कुमार दास सूचना अधिकारी image description
9 विन्दु देवी शर्मा शाखा अधिकृत image description
10 Lokendra Bahadur Gyawali शाखा अधिकृत image description
11 Gopal Prasad Ghimire लेखापाल image description
12 Amit Shah कम्प्युटर अपरेटर image description
13 Sundar Prasad Niraula नायब सुब्बा image description
14 खगेन्द्र नेपाली नायब सुब्बा image description