मधेशी आयोग

Madesshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

म सबैलाई कोरोनाबाट बच्नको लागि सुरक्षा प्रक्रिया अनुसरण गर्न र WHO द्वारा उपलब्ध गराईएको मार्गनिर्देशन अनुसरण गर्न पुन: प्रयास गर्दछु

I reuest all to follow the safety procedure to avoid corona